Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani një shprehje në trajtë të thjeshtuar për syprinën e trekëndëshit të dhënë në figurë.