Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjatësia e brinjës së kubit është 3x23x^2. Shkruani një shprehje për vëllimin e tij.