Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Miri mendon se 12p+20pq12p+20pq faktorizohet plotësisht në trajtën 2(6p+10pq)2(6p+10pq). Gjeni përgjigjen e saktë.