Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Sandra mendon se 5(x+4)=5x+45(x+4) = 5x + 4. Gjeni përgjigjen e saktë.