Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Eni mendon se x(x+4)=x2+4x(x+4) = x^2 + 4 për çdo xx. Gjeni përgjigjen e saktë.