Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 9

Zgjidhja e ushtrimit 9 të mësimit 2.3A në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Gjeni faktorin më të madh të përbashkët të çifteve të kufizave. Kërkesa a është dhënë e zgjidhur.

  1. 12x12x dhe 33
  2. 16y16y dhe 88
  3. 35z35z dhe 28-28
  4. 6p6p dhe 66
  5. q3q^3 dhe q2q^2
  6. 24r224r^2 dhe 9r9r
  7. 18s3t218s^3t^2 dhe 45s2t245s^2t^2