Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 3

Zgjidhja e ushtrimit 3 të mësimit 2.3Z në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Në barazimet e mëposhtme, gjeni numrat e panjohur pp, qq dhe rr.

  1. 7(3xp)=qx+287(3x-\boxed{p}) = \boxed{q}x+28
  2. p(5x2)+q=15x\boxed{p}(5x-2)+\boxed{q}=15x
  3. 3(2xp)+q(12x)=2(x+4)3(2x-\boxed{p}) + \boxed{q}(1-2x) = 2(x+4)
  4. p(4x+7)+5(3x2)=27x+q\boxed{p}(4x+7) + 5(3x-2) = 27x+\boxed{q}
  5. 6(2x+py1)+qx=r(x+3y3)6(2x+\boxed{p}y-1) + \boxed{q}x=\boxed{r}(x+3y-3)
  6. 2x(px+3)+q(2x3)=8x2+r2x(\boxed{p}x + 3) + \boxed{q}(2x-3) = 8x^2+\boxed{r}