Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Duke përdorur kllapat, shkruani një shprehje për syprinën e trapezit.
  2. Zbërtheni kllapat dhe reduktoni shprehjen.