Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Tregoni që syprina e pjesës së ngjyrosur të drejtkëndëshit në figurë është 2(4x+5)2(4x+5).