Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 13

Zgjidhja e ushtrimit 13 të mësimit 2.4A në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Paraqitni më thjesht shprehjet e mëposhtme.

  1. 5x+2×2x\dfrac{5}{x+2} \times \dfrac{2}{x}
  2. 3x×xx1\dfrac{3}{x} \times \dfrac{x}{x-1}
  3. 3x+2×3x+62x+3\dfrac{3}{x+2} \times \dfrac{3x+6}{2x+3}
  4. xx+2×x2+2xx2\dfrac{x}{x+2} \times \dfrac{x^2+2x}{x^2}
  5. xx+2:x2\dfrac{x}{x+2} : \dfrac{x}{2}
  6. 5y1015:y23y\dfrac{5y-10}{15} : \dfrac{y-2}{3y}
  7. 4x+127x×5x210x69x×212x4\dfrac{4x+12}{7x} \times \dfrac{5x^2-10x}{6-9x} \times \dfrac{21}{2x-4}