Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Davidi thjeshtoi shprehjen 5x+35x+4\dfrac{5x+35}{x+4} si vijon:

5x+35x+4=5+354=404=10\dfrac{5x+35}{x+4} = \dfrac{5+35}{4} = \dfrac{40}{4} = 10

A jeni dakord me zgjidhjen e Davidit?