Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit 2.4Z në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Në veprimet me thyesat algjebrike të mëposhtme, Rozeta dhe Enea kanë vepruar gabim. Gjeni gabimet e tyre dhe jepni përgjigjet e sakta.

  1. 6x532x+1=6(2x+1)3(x5)(x5)(2x+1)=12x+63x15(x5)(2x+1)=9x9(x5)(2x+1)=9(x1)(x5)(2x+1)\begin{aligned} \frac{6}{x-5} - \frac{3}{2x+1}&=\frac{6(2x+1) - 3(x-5)}{(x-5)(2x+1)} \\ &=\frac{12x+6-3x-15}{(x-5)(2x+1)} \\ &= \frac{9x-9}{(x-5)(2x+1)} \\ &= \frac{9(x-1)}{(x-5)(2x+1)} \end{aligned}
  2. 3x+62x5:4x10x2+2x=3(x+2)×2(x5)(2x5)×x(x+2)=6x\begin{aligned} \frac{3x+6}{2x-5} : \frac{4x-10}{x^2+2x}&= \frac{3(x+2) \times 2(x-5)}{(2x-5) \times x(x+2)} \\ &= \frac{6}{x} \end{aligned}