Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 2

Zgjidhja e ushtrimit 2 të mësimit 2.4Z në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Gruponi shprehjet e mëposhtme në çifte të barabarta. Cila prej tyre mbetet e paçiftëzuar? Gjeni një shprehje të barabartë me të.

  1. 5x123x12\dfrac{5x}{12} - \dfrac{3x}{12}
  2. x6+x4\dfrac{x}{6} + \dfrac{x}{4}
  3. 23x13x\dfrac{2}{3}x - \dfrac{1}{3}x
  4. x3x4\dfrac{x}{3} - \dfrac{x}{4}
  5. x6\dfrac{x}{6}
  6. x12\dfrac{x}{12}
  7. 4x212x\dfrac{4x^2}{12x}