Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në figurën përbri, BCBC është pingule me CDCD dhe këndi ABCABC është 24°24\degree. Gjeni këndin CDECDE.