Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Jepen PQR=138°\angle PQR = 138\degree dhe RST=152°\angle RST = 152\degree. Gjeni QRS\angle QRS.