Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Katër notarë nisen nga një barkë në drejtimet e treguara në figurë.

  1. Gjeni kursin nga barka për te secili notar.
  2. Neli bën një rrotullim në drejtim të kundërt me akrepat e orës (kundërorar) dhe noton drejt lindjes. Gjeni këndin e rrotullimit.