Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

a) Gjeni këndin ndërmjet akrepave të orës në secilën prej orëve të treguara.

  1. ora 7 fiks
  2. një e gjysmë
  3. 10:45
  4. 20:25

b) Gjeni këndin, ndërmjet orëve 03:10 dhe 11:24, me të cilin rrotullohet:

  1. akrepi i minutave
  2. akrepi i orëve