Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Figura e mëposhtme tregon tri portet, PP, LL dhe YY, si dhe kryeqytetin CC, të një ishulli.

  1. Gjeni kursin nga kryeqyteti te secili prej porteve.
  2. Gjeni kursin nga secili port te kryeqyteti.