Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një stacion RR, është në perëndim të një stacioni tjetër SS. Kursi i një aeroplani PP, nga stacioni i radarit RR, është 162°\degree. Ndërsa kursi i aeroplanit PP, nga stacioni i radarit SS, është 205°\degree.

Në çfarë kursesh duhet të fluturojë avioni që të shkojë në SS dhe pastaj në RR?