Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në trekëndëshin ABCABC, këndi AA është 25°25\degree më i madh se këndi BB dhe këndi BB është 25°25\degree më i madh se këndi CC. Gjeni këndet e trekëndëshit ABCABC.