Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në katërkëndëshin PQRSPQRS, këndi PP është 10°\degree më i vogël se këndi QQ, këndi QQ është 10°\degree më i vogël se këndi RR dhe këndi RR është 10°\degree më i vogël se këndi SS. Gjeni këndet e katërkëndëshit PQRSPQRS.