Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Dy prej këndeve të balonës janë 130° dhe 50°. Tregoni që dy këndet e tjera janë secili nga 90°.