Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Në figurën përbri (më poshtë), gjeni: i) EFEF; ii) BCBC
  2. Syprina e trekëndëshit ABDABD është 1950 cm2. Gjeni syprinën e trekëndëshit ABCABC.