Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Trekëndëshat PQRPQR dhe PUSPUS janë barabrinjës. Provoni që trekëndëshi PUQPUQ është kongruent me trekëndëshin PSRPSR.