Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një fotografi është 10 cm e gjerë dhe 12 cm e gjatë. Kur e fotokopjuan, i zvogëluan përmasat e saj.

  1. Gjeni gjatësinë e fotografisë së zvogëluar, kur gjerësia e saj bëhet 8 cm.
  2. Gjeni gjerësinë e fotografisë së zvogëluar, kur gjatësia e saj bëhet 8 cm.