Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një fabrikë mielli tregton miell misri në kuti me përmasa si në figurë. Fabrika dëshiron të hedhë në treg një paketim të ngjashëm, por që kutia të mbajë 64 herë më shumë. Gjeni përmasat e kutisë së re.