Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Vazoja në figurë nxë 10 kg pleh.

Gjeni përmasat e një vazoje të ngjashme që të nxërë 80 kg pleh.