Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Jepen dy enë të ngjashme. Vëllimi i enës së vogël është 2560 ml, kurse vëllimi i enës së madhe është 5 litra.

  1. Lartësia e enës së vogël është 40 cm. Gjeni lartësinë e enës së madhe.
  2. Syprina e bazës së enës të madhe është 1100 cm2. Gjeni syprinën e bazës së enës të vogël.