Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

PQRSTPQRST është një pesëkëndësh i rregullt. Heqim të gjitha diagonalet e tij, siç tregohet në figurë. Llogaritni këndin APBAPB.