Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

PQRSTUVZPQRSTUVZ është një tetëkëndësh i rregullt. Llogaritni këndin RZSRZS.