Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni numrin e brinjëve të një shumëkëndëshi të rregullt me kënde të jashtme me madhësi 12°12\degree.