Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Figura në anë është një shumëkëndësh i rregullt me nëntë brinjë, një nëntëkëndësh i ndarë në trekëndësha kongruentë.

  1. Gjeni këndet e shënuara me xx dhe yy.
  2. Përdorni vlerën e yy për të verifikuar përgjigjet tuaja të ushtrimit 4 për një nëntëkëndësh të rregullt.