Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni kombinime të dy ose më shumë shumëkëndëshave të rregullt, që mund të shtrohen në një plan dhe ta mbulojnë atë pa lënë hapësira boshe dhe pa u mbivendosur.