Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Figura tregon një gjashtëkëndësh të lugët.

  1. A është e vërtetë se shuma e këndeve të brendshme të një shumëkëndëshi të lugët me nn brinjë jepet me formulën S=(n2)×180°S=(n-2)\times 180\degree?
  2. Shqyrtoni këndet e jashtme të shumëkëndëshave të lugët. A mund të gjeni një rregull të përgjithshëm?