Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

ABCDE...ABCDE... është një shumëkëndësh i rregullt me nn brinjë. Gjeni formulën nëpërmjet së cilës mund të gjendet masa e këndit ACDACD në lidhje me nn.