Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një shumëkëndësh i rregullt ka kënde të brendshme me masë 177°\degree. Sa brinjë ka ky shumëkëndësh?