Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një shumëkëndësh i rregullt mund të formohet duke bashkangjitur katrorë me gjashtëkëndësha të rregullt. Sa brinjë do të ketë ky gjashtëkëndësh?