Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një shumëkëndësh i rregullt mund të ndërtohet duke bashkangjitur katrorë me pesëkëndësha të rregullt në mënyrë të alternuar. Sa brinjë do të ketë ky shumëkëndësh?