Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Figura tregon një gjashtëkëndësh të rregullt dhe një katror, të puthitur me njëri-tjetrin.

  1. Llogaritni këndin zz.
  2. Emërtoni një ose më shumë shumëkëndësha të rregullt që do të puthiteshin në këtë hapësirë.