Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Këndi i brendshëm i një shumëkëndëshi të rregullt është katër herë më i madh se këndi i jashtëm.

  1. Gjeni numrin e brinjëve.
  2. Emërtoni shumëkëndëshin.