Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

PQRSTPQRST është një pesëkëndësh i rregullt. Tregoni që PSPS është paralele me QRQR.