Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në një studim për trafikun, u shqyrtuan 100 makina. Të dhënat u mblodhën për ngjyrat dhe për shpejtësinë e tyre. Ato u paraqitën në tabelën e të dhënave me dy hyrje.

Maria pretendon se shoferët e makinave të kuqe priren për ta kaluar shpejtësinë e lejuar. Duke parë tabelën e të dhënave me dy hyrje, tregoni nëse Maria ka të drejtë.