Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një ditë veprimtarish në shkollë, hapet në orën 10:00 paradite dhe mbyllet në orën 4:00 pasdite. Një mësuese u ofron ndihmën e saj nxënësve, të ndarë në grupe. Koha që ajo shpenzon për çdo veprimtari, jepet në tabelën e mëposhtme.

Ndërtoni një diagram rrethor që paraqet këtë informacion.