Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një kompani makinash shet në një javë 18 makina të tri llojeve të ndryshme: me naftë, me benzinë dhe me gaz, sipas diagramit të dhënë.

  1. Llogaritni masën e këndit që përfaqëson një makinë.
  2. Në makinat e shitura, llogaritni numrin e atyre që janë: i) me naftë; ii) me benzinë; iii) me gaz.