Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Jepet numri i nxënësve në klasa të ndryshme. Meri ndërtoi një diagram me shtylla për këto të dhëna.

Shpjegoni pse diagrami i Merit mund t'ju ngatërrojë në kuptimin e të dhënave.