Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Joni mbajti shënim numrin e kavanozave me salcë të shitur në dyqanin e tij.

Për të paraqitur informacionin, ai ndërtoi një diagram rrethor. Joni do të krahasojë shitjet ndërmjet salcave me shije të ndryshme. Tregoni tri disavantazhe të diagramit të Jonit.