Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Diagramet rrethore të mëposhtme, paraqesin numrin e nxënësve që studiojnë gjuhë të huaja në dy qendra gjuhësh të ndryshme.

  1. Beni pretendon se në qëndrën 1, numri i nxënësve që studiojnë gjuhën gjermane është dyfishi i numrit të atyre që studiojnë gjuhën spanjolle. A ka të drejtë ai?
  2. Lida pretendon se në qëndrën 1, ka më pak nxënës që studiojnë gjuhën frënge sesa në qëndrën 2. A ka të drejtë ajo?