Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Numri i luleve në tetë plantacione trëndafilash është paraqitur në tabelën e dendurive.

  1. Shkruajini tetë numrat në rend rritës. Llogaritni mesataren, modën, mesoren dhe amplitudën e tetë numrave.
  2. Gjeni mesataren, modën dhe mesoren duke përdorur tabelën e dendurive. Krahasoni përgjigjet me ato të kërkesës a.