Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit 4.2A në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Për bashkësitë e numrave të dhëna më poshtë, gjeni: i) amplitudën; ii) modën; iii) mesataren aritmetike; iv) mesoren; v) ndryshesën ndërkuartilore.

  1. 5, 9, 7, 8, 2, 3, 6, 6, 7, 6, 5
  2. 45, 63, 72, 63, 63, 24, 54, 73, 99, 65, 63, 72, 39, 44, 63
  3. 97, 95, 96, 98, 92, 95, 96, 97, 99, 91, 96
  4. 13, 76, 22, 54, 37, 22, 21, 19, 59, 37, 84
  5. 89, 87, 64, 88, 82, 88, 85, 83, 81, 89, 90
  6. 53, 74, 29, 32, 67, 53, 99, 62, 34, 28, 27, 27, 27, 64, 27
  7. 101, 106, 108, 102, 108, 105, 106, 109, 103, 105, 107, 104, 104, 105, 105