Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Numri i shisheve të qumështit të dorëzuara në dy shtëpi gjatë një jave jepet në tabelën e mëposhtme.

  1. Gjeni amplitudën për secilën nga shtëpitë.
  2. Krahasoni numrin e shisheve të qumështit të dorëzuara për secilën shtëpi duke përdorur përfundimin e kërkesës a.